O nas

Akademia Terapii Motywującej to zespół wysokiej klasy specjalistów, certyfikowanych terapeutów motywujących, psychologów, lekarzy, którzy od wielu lat pracują jako psychoterapeuci, trenerzy, łącząc w swojej pracy metodę Dialogu Motywującego oraz inne podejścia terapeutyczne (poznawczo-behawioralne, systemowe) o potwierdzonej badaniami skuteczności. Od wielu lat prowadzący szkolenia i współpracujący z placówkami medycznymi i ośrodkami świadczącymi pomoc psychoterapeutyczną.

Cezary Barański

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię par, rodzin, młodzieży, osób dotkniętych problemami klinicznymi: uzależnienia, zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania. Ukończył psychologię (Uniwersytet Jagielloński) oraz seksuologię kliniczną (Warszawski Uniwersytet Medyczny). W swojej pracy łączy podejście systemowe (4-letni kurs psychoterapii systemowej) z metodą Dialogu Motywującego (Certyfikat Terapeuty Motywującego nr 56) i terapią poznawczo-behawioralną (Uniwersytet SWPS). W latach 2016 - 2017 Członek Komisji Naukowo–Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Posiada dyplom szkoły trenerów rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na co dzień pracuje jako asystent w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży (Ambulatorium Terapii Rodzin). Od wielu lat prowadzi warsztaty profilaktyczne i szkolenia z metody Dialogu Motywującego dla nauczycieli, terapeutów, lekarzy i innych grup zawodowych zajmujących się pomaganiem. Prowadzi warsztaty z problematyki: motywowanie pacjentów i podopiecznych do zmiany zachowania, praca z trudną grupą, rozwój psychoseksualny i przeciwdziałanie nadużyciom seksualnym. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia konferencyjne, raporty, artykuły o tematyce: seksuologii, przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży, Dialogu Motywującego oraz udział w cyklu audycji „Pierwszy krok”, „Przed hejnałem” w Radio Kraków. Publikuje na łamach Wysokich Obcasów i Psychologii w Praktyce.

Agata Groszek

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralną, terapeutka motywującą (Certyfikat Terapeuty Motywującego nr 60 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej),trener dialogu motywującego (członkini międzynarodowego zrzeszenia trenerów dialogu motywującego MINT) i arteterapeutka. Szkoli z dialogu motywującego nauczycieli, rodziców, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień i lekarzy. Od lat związana jest z Polskim Towarzystwem Terapii Motywującej (PTTM), gdzie współorganizuję konferencje dotyczące zastosowania DM w pracy różnych grup zawodowych, a od 2014 roku jest członkinią Zarządu PTTM.

Aleksandra Wilkin-Day

Aleksandra Wilkin-Day – psycholog, psychoterapeutka z 18-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła m.in. 4-letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, 2-letnie studium terapii motywującej, dwustopniowe szkolenie z zakresu metody EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), szereg szkoleń specjalistycznych oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Jest certyfikowaną terapeutką motywującą (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 37) oraz członkinią międzynarodowej organizacji trenerów dialogu motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Doświadczenie zdobywała podczas kilku staży, pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, przedszkole), poradni psychologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka i prywatnym gabinecie. Przez kilkanaście lat pracowała w organizacji pozarządowej, gdzie tworzyła, realizowała i koordynowała projekty z obszaru profilaktyki uzależnień i przemocy. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów (m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, terapeutów uzależnień) z zakresu Dialogu Motywującego oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Niezmiennie zachwycona pracą z ludźmi i wdzięczna, że może ją wykonywać, stara się ciągle doskonalić, uczestnicząc w różnych szkoleniach i konferencjach.

Olga Olszewska

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatrą dzieci i młodzieży i specjalistą psychiatrii ogólnej. Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikat terapeuty nr 191; certyfikat superwizora dydaktyka nr 27 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej), certyfikowanym terapeutą motywującym (certyfikat nr 8 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. Przez 16 lat pracowała w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Aktualnie prowadzi praktykę lekarską i psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie specjalistycznym oraz szkolenia w dziedzinie terapii poznawczo – behawioralnej, Dialogu Motywującego i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Prywatnie – matka dwojga studentów, fanka zespołu Mechanicy Szanty, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i książek Jontana Kellermana.

Jarosław Banaszak

Jest Trenerem Dialogu Motywującego i Terapeutą Motywującym oraz Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Posiada Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 711 oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 18. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na kierunku Profilaktyka Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Terapii Motywującej Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie. Członek MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Prowadzi szkolenia dla lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, a także pedagogów, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej. Jako terapeuta pracował w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach i Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie.