Twórczość a motywacja: Jak rozwijać kreatywność?

Twórczość jest ściśle powiązana z motywacją. Najbardziej twórczy artyści, to ci zmotywowani  przyjemnością tworzenia. Motywacja wewnętrzna odnosi się do niezmąconej otoczeniem chęci podjęcia wysiłku, w […]

Metamotywacja: Stan Optymalnego Doświadczenia

Artykuły i prace naukowe zajmujących się  opisem wsparcia psychologicznego, poświęcają uwagę   w przeważającej mierze czynnikom chorobowym, diagnozie i leczeniu dysfunkcji, niż profilaktyce i zwiększaniu […]

Motywacja wewnętrzna

Jest wiele definicji i typologii motywacji. Jedna z najpowszechniejszych rozróżnia motywację na zewnętrzną i wewnętrzną. Pod wpływem motywacji zewnętrznej: zarabiamy pieniądze na określone dobra materialne, […]