Konflikty blokujące motywację

Konflikt z reguły kojarzy się z napięciem i z walką zwaśnionych stron. Na poziomie intrapsychicznym, konflikt z reguły definiowany jest jako wewnętrzna walka przeciwstawnych tendencji, […]

Budowanie motywacji z zastosowaniem strategii FRAMES

Strategia FRAMES, to jedna z metod motywacji w ramach pracy krótkoterminowej, która ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym: nadużywaniu alkoholu, narkotyków, ryzykownym aktywnościom seksualnym, zachowaniom […]

Uniwersalne sposoby motywowania

  Motywacja, to jeden z najpowszechniejszych tematów w psychologii popularnonaukowej. W ośrodkach naukowych prowadzono wiele badań i wyciągnięto wiele wniosków na ten temat. Powstają nowe […]

Nauka o szczęściu: 10 kroków do większej radości życia

Poczucie szczęścia, to proces, który ulega samoczynnemu wzmacnianiu, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Doświadczanie przyjemności, radości, ulgi, samozadowolenia, satysfakcji, to odczucia, które składają się na […]

Elementy motywacji w Dialogu Motywującym

Motywacja w koncepcji Terapii Motywującej i Dialogu Motywującego (DM) to umiejętność, którą można rozwijać. Traktowana jest często jako stała cecha osobowości. Specjaliści oceniają motywację i decydują, […]

Uzależnienie od seksu w sieci

Uzależnienie od seksu określane mianem hiperseksualności lub kompulsywnych zachowań seksualnych. To jeden z najczęściej diagnozowanych, po uzależnieniach od gier, problemów z obszaru tak zwanych uzależnień […]

W czasie pandemii rośnie ryzyko PTSD

Silny stres połączony z zagrożeniem życia, przekształca się często w dolegliwości znane pod postacią Zaburzeń Stresu Pourazowego – PTSD. Zjawisko to zostało opisane i sklasyfikowane […]